Round 3 – Bearsden V Hemel

© 2020 Championship Ski & Snowboarding